Alles over verzendkosten, levertijden en retourbeleid (2024)

Home Verzendkosten, levertijden en retourbeleid

Wat zijn de verzendkosten?

In onderstaande tabel vindt u de op dit moment geldende verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald door de langste plank in uw bestelling en het land waar geleverd wordt.

Lengte plank Benelux Duitsland & Frankrijk Rest van Europese Unie Rest van de Wereld
0 - 150 cm€0€0€50€100
151 - 240 cm€15€50€75€125
241 - 299 cm€25€75€150€250
300 - 399 cm€50€125€200€350
400 - 800 cm€75€200€300€500

Wat zijn de levertijden?

Als richtlijn kunt u een levertijd van 6 weken aanhouden. Zodra uw bestelling bij ons binnen is gaan wij het bestelde product maken, dat duurt 2-4 weken. Is het product gereed conform onze hoge kwaliteitseisen dan bieden wij het aan bij een transporteur.

Let op: Strackk is afhankelijk van externe transporteurs als DPD, TNT, Off Size Cargo en UPS en kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden indien uw product later wordt afgeleverd.

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Ja, u mag uw bestelling binnen 7 dagen na de aankoopdatum annuleren. Stuur hiervoor een mail naar administration@strackk.com Wij laten u dan weten hoe en wanneer u de terugbetaling ontvangt.
Let op
: Bij specifieke opdrachten en op maat gemaakte producten waarvoor een (aan)betaling is gedaan, is annuleren enkel in nader overleg bespreekbaar.

Wat als ik niet tevreden ben?

Bent u niet tevreden over (een deel van) uw ontvangen bestelling? Als u binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons opneemt via administration@strackk.com dan kunnen wij uw producten retour nemen. U betaalt alleen zelf de retourkosten bij de door u gekozen transporteur (een indicatie van retourkosten vindt u onderaan deze pagina). Om schade te voorkomen moeten de producten in de originele verpakking geretourneerd worden. Zodra de producten door ons ontvangen en op schade gecontroleerd zijn, contacten wij u om de terugbetaling te regelen.

Let op: Bij specifieke opdrachten en op maat gemaakte producten waarvoor een (aan)betaling is gedaan, is retourname enkel in nader overleg bespreekbaar.

Kan ik (een deel van) mijn bestelling retourneren?

Ja, indien u binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons opneemt via administration@strackk.com dan kunnen wij uw producten retour nemen. U betaalt alleen zelf de retourkosten bij de door u gekozen transporteur (een indicatie van retourkosten vindt u onderaan deze pagina). Om schade te voorkomen moeten de producten in de originele verpakking geretourneerd worden. Zodra de producten door ons ontvangen en op schade gecontroleerd zijn, contacten wij u om de terugbetaling te regelen.

Let op: Bij specifieke opdrachten en op maat gemaakte producten waarvoor een (aan)betaling is gedaan, is retourname enkel in nader overleg bespreekbaar.

Wat als ik een beschadigd of een verkeerd item ontvang?

Wij controleren de producten om er zeker van te zijn dat ze aan de beste eisen voldoen voordat we ze opsturen. Het kan gebeuren dat er tijdens het transport een beschadiging optreedt. Of dat er per abuis iets anders is opgestuurd. Het is belangrijk dat u de bestelling bij bezorging controleert. Is er een schade of verkeerd product? Neem binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op via administration@strackk.com Voorzie uw bericht van een foto in geval van schade.

Let op: Om schade te voorkomen moeten de producten in de originele verpakking geretourneerd worden. Zodra de producten door ons ontvangen zijn, contacten wij u om de reparatie, een nieuw item of terugbetaling te regelen.

Moet ik betalen voor een retourzending?

Indien u uw producten binnen 7 dagen retourneert omdat u niet tevreden bent, dan zijn de retourkosten voor uw eigen rekening. U betaalt zelf de retourkosten bij de door u gekozen transporteur (een indicatie van retourkosten vindt u onderaan deze pagina). Om schade te voorkomen moeten de producten in de originele verpakking geretourneerd worden. Zodra de producten door ons ontvangen en op schade gecontroleerd zijn, contacten wij u om de terugbetaling te regelen.

Indien u een artikel binnen 7 dagen retourneert omdat u het beschadigd heeft ontvangen, dan betalen wij de retour verzendkosten. Dit moet wel besproken en bevestigd zijn door ons via administration@strackk.com

Let op: Bij specifieke opdrachten en op maat gemaakte producten waarvoor een (aan)betaling is gedaan, is retourname enkel in nader overleg bespreekbaar.

Wanneer ontvang ik mijn terugbetaling?

Indien Strackk heeft bevestigd dat u een terugbetaling ontvangt, dan nemen wij contact op zodra de geretourneerde producten bij ons binnen zijn. De terugbetaalmethode verschilt per land en bank. Evenals de tijd die nodig is voordat het retourbedrag op uw rekening is bijgeschreven. Gemiddeld zal 72 uur na ontvangst van de geretourneerde spullen het bedrag op uw rekening staan.

Heeft u verder nog vragen?

Bekijk onze veel gestelde vragen of stuur een email aan info@strackk.com

Retourkosten indicatie

Onderstaande retourkosten zijn een indicatie van de verzendkosten die u betaalt bij een door uzelf gekozen transporteur. Om schade te voorkomen moeten de producten in de originele verpakking geretourneerd worden. Strackk betaalt de retourkosten in geval van beschadiging en alleen indien u dat van ons bevestigd heeft gekregen.

Length shelf Benelux Germany & France Rest of European Union Rest of the World
0 - 150 cm€50€50€100€150
151 - 240 cm€65€100€125€175
241 - 299 cm€75€125€200€300
300 - 399 cm€100€175€250€400
400 - 800 cm€125€250€350€550
Alles over verzendkosten, levertijden en retourbeleid (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 6222

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.